Đội ngũ chuyên gia cố vấn

CHUYÊN GIA CỐ VẤN CHƯƠNG TRÌNH KỸ NĂNG – TS. NGUYỄN THỊ NGỌC LIÊN

CHUYÊN GIA CỐ VẤN CHƯƠNG TRÌNH KỸ NĂNG TS. NGUYỄN THỊ NGỌC LIÊN Chức vụ Giảng viên Tâm lý học quản lý – Khoa Quản lý giáo dục  – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội;Cố vấn...

TS. Đỗ Ngọc Miên – Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học & THCS Victoria...

TS. ĐỖ NGỌC MIÊN Lĩnh vực CM : Toán học & Giáo dục học; Email: mien.dongoc@vicschool.edu.vn KINH NGHIỆM 12/2018 : Phó Hiệu trưởng Trường TH & THCS Victoria Thăng Long 2018 – nay : Giáo viên Toán TH & THCS...

CHUYÊN GIA CỐ VẤN CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH – TS. NGÔ THỊ DIỄM HẰNG

CHUYÊN GIA CỐ VẤN CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH TS. NGÔ THỊ DIỄM HẰNG Chức vụ Giảng viên Khoa Việt Nam học – Đại học Sư phạm Hà Nội Điện thoại 0941510246 Học vị – Học hàm Tiến sĩ Lĩnh vực CM Khoa học...

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT – KỸ SƯ TRẦN THÁI SƠN

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT – KỸ SƯ TRẦN THÁI SƠN Chức vụ Giám đốc kỹ thuật Victoria JSC Điện thoại 0989066054 Học vị –Học hàm Kỹ sư 8/8 Lĩnh vực CM Chuyên gia trong lĩnh vực máy móc & dây chuyền thiết bị...

CHUYÊN GIA CỐ VẤN CHƯƠNG TRÌNH STEM – TS. TƯỞNG DUY HẢI

CHUYÊN GIA CỐ VẤN CHƯƠNG TRÌNH STEM TS. TƯỞNG DUY HẢI Chức vụ: Giảng viên bộ môn Phương pháp dạy học Vật lý – Khoa Vật lý – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Học vị –...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ – TỔNG GIÁM ĐỐC – PGS.TS. NGUYỄN THỊ...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ – TỔNG GIÁM ĐỐC PGS.TS. NGUYỄN THỊ NGÂN HOA Chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Victoria JSC; Hiệu trưởng – Giám đốc điều hành Trường TH và THCS Victoria...

CHUYÊN GIA CỐ VẤN CHƯƠNG TRÌNH STEM – PGS.TS. CHU CẨM THƠ

CHUYÊN GIA CỐ VẤN CHƯƠNG TRÌNH STEM PGS.TS. CHU CẨM THƠ Chức vụ Phó Trưởng Ban Nghiên cứu đánh giá giáo dục – Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam Điện thoại 0983380718 Học vị – Học hàm PGS. TS Lĩnh vực...

CHUYÊN GIA CỐ VẤN CHƯƠNG TRÌNH STEM – PGS. TS NGUYỄN VĂN BIÊN

CHUYÊN GIA CỐ VẤN CHƯƠNG TRÌNH STEM PGS. TS NGUYỄN VĂN BIÊN Chức vụ Phó trưởng Khoa Vật lý, Phụ trách bộ môn Phương pháp – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Điện thoại 0983528399 Học vị – Học...

CHUYÊN GIA CỐ VẤN CHƯƠNG TRÌNH NGÔN NGỮ – PGS.TS. THÀNH ĐỨC HỒNG HÀ

CHUYÊN GIA CỐ VẤN CHƯƠNG TRÌNH NGÔN NGỮ PGS.TS. THÀNH ĐỨC HỒNG HÀ Chức vụ Giảng viên bộ môn Văn học nước ngoài – Khoa Ngữ Văn– Đại học Sư phạm Hà Nội Điện thoại 0913002538 Học vị – Học...

CHUYÊN GIA CỐ VẤN CHƯƠNG TRÌNH NGÔN NGỮ – PGS. TS ĐẶNG THỊ HẢO...

CHUYÊN GIA CỐ VẤN CHƯƠNG TRÌNH NGÔN NGỮ PGS. TS ĐẶNG THỊ HẢO TÂM Chức vụ:  Trưởng Bộ môn Ngôn ngữ –  Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Học hàm, học vị: PGS. TS, Giảng...