Đội ngũ chuyên gia cố vấn

CHUYÊN GIA CỐ VẤN CHƯƠNG TRÌNH STEM – PGS.TS. CHU CẨM THƠ

CHUYÊN GIA CỐ VẤN CHƯƠNG TRÌNH STEM PGS.TS. CHU CẨM THƠ Chức vụ Phó Trưởng Ban Nghiên cứu đánh giá giáo dục – Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam Điện thoại 0983380718 Học vị – Học hàm PGS. TS Lĩnh vực...

CHUYÊN GIA CỐ VẤN CHƯƠNG TRÌNH STEM – TS. TƯỞNG DUY HẢI

CHUYÊN GIA CỐ VẤN CHƯƠNG TRÌNH STEM TS. TƯỞNG DUY HẢI Chức vụ: Giảng viên bộ môn Phương pháp dạy học Vật lý – Khoa Vật lý – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Học vị –...

CHUYÊN GIA CỐ VẤN CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH – TS. NGÔ THỊ DIỄM HẰNG

CHUYÊN GIA CỐ VẤN CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH TS. NGÔ THỊ DIỄM HẰNG Chức vụ Giảng viên Khoa Việt Nam học – Đại học Sư phạm Hà Nội Điện thoại 0941510246 Học vị – Học hàm Tiến sĩ Lĩnh vực CM Khoa học...

CHUYÊN GIA CỐ VẤN CHƯƠNG TRÌNH KỸ NĂNG – TS. NGUYỄN THỊ NGỌC LIÊN

CHUYÊN GIA CỐ VẤN CHƯƠNG TRÌNH KỸ NĂNG TS. NGUYỄN THỊ NGỌC LIÊN Chức vụ Giảng viên Tâm lý học quản lý – Khoa Quản lý giáo dục  – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội;Cố vấn...