THÔNG BÁO

Giáo trình Cambrigde Primary: Lựa chọn thích hợp cho hệ Quốc tế Cambridge của...

Chương trình Tiếng Anh tiểu học đạt chuẩn Quốc tế của Victoria Academy được triển khai thành hai hệ: Hệ Advanced English và hệ Quốc tế Cambridge. Cả hai hệ chương trình đó của...

“Family and Friends”: Giáo trình dành cho học sinh tiểu học hệ Advanced English

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, tiếng Anh đang trở thành ngôn ngữ toàn cầu, được sử dụng phổ biến trên thế giới để phục vụ nhu cầu giao lưu kinh...

Starters, Movers, Flyers – chứng chỉ Tiếng Anh theo chuẩn Cambridge cho học sinh...

Chứng chỉ Starters, Movers và Flyers nằm trong chương trình Cambridge English. Đây là những chứng chỉ Anh ngữ quốc tế bắt buộc dành cho học sinh tiểu học. Đối tượng của 3 loại...

Giáo dục STEM – mô hình giáo dục của thời đại 4.0

Thế giới đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 - kỷ nguyên mà các công nghệ như thực tế ảo, vạn vật kết nối internet, in 3D, trí tuệ nhân...

Cuộc Cách mạng 4.0: Những triển vọng & thách thức

Gần đây, cụm từ “cách mạng công nghiệp lần thứ tư” hay “công nghiệp 4.0” được nhắc đến nhiều tại việt Nam và trên thế giới. Nhiều đánh giá đã được đưa ra về...

Common Core Standards: Hành trang tới thành công của học sinh Mỹ

“Common Core Standards” (Tạm dịch: “Tiêu chuẩn cốt lõi chung” hay “Tiêu chuẩn chung”), là cải cách giáo dục quan trọng và rộng lớn nhất cho các trường công lập Hoa Kỳ từ trước...