Đội ngũ nhân viên

TRƯỞNG PHÒNG TRUYỀN THÔNG – HÀ TỐ TRINH

TRƯỞNG PHÒNG TRUYỀN THÔNG HÀ TỐ TRINH Chức vụ Trưởng phòng Truyền thông Victoria JSC Điện thoại 0962329801 Học vị Cử nhân Lĩnh vực CM Chuyên viên Truyền thông lĩnh vực Giáo dục Email trinh.hato@vicgroup.edu.vn; totrinhvnh@gmail.com HỌC VẤN 8/2013 – 6/2017 –       Đại học Sư phạm Hà Nội-      ...

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC – CAO THỤC UYÊN

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CAO THỤC UYÊN Chức vụ Chuyên viên Phát triển Chương trình Giáo dục Victoria JSC;Phụ trách Hành chính – Nhân sự. Điện thoại 0915667916 Học vị –Học hàm Cử nhân Lĩnh vực CM Xây dựng...

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC – NGUYỄN TRẦN BẢO NGỌC

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NGUYỄN TRẦN BẢO NGỌC Chức vụ Chuyên viên Phát triển Chương trình Giáo dục Victoria JSC; Điện thoại 01698604425; Học vị –Học hàm Cử nhân Đại học; Lĩnh vực CM Xây dựng – phát triển...