Dự Án Vicgroup

Trường Tiểu Học & THCS Victoria Thăng Long

Nằm trong khu đô thị Thanh Hà – Thanh Oai – Hà Nội, Trường TH & THCS Victoria Thăng Long tự hào có cơ sở vật chất và dịch vụ học đường được thiết kế...

Chương trình quốc tế Common Core Standards – Song ngữ chuẩn Hoa Kỳ tại...

I. MỤC TIÊU - Xây dựng và hiện thực hóa chương trình Văn chương Anh ngữ và Toán học định hướng theo Các tiêu chuẩn về kiến thức và kỹ năng cốt yếu chung (CCS -...

Phát triển chương trình CCS – Định hướng xây dựng mô hình giáo dục...

Phát triển chương trình Tiếng Anh Common Core Standard tiếp cận chuẩn bang California - Hoa Kỳ (CCS – US) là mục tiêu chiến lược Phòng hợp tác Quốc tế & Nghiên cứu phát triển chương trình Trường TH &...