Hội đồng quản trị

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ – TỔNG GIÁM ĐỐC – PGS.TS. NGUYỄN THỊ...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ – TỔNG GIÁM ĐỐC PGS.TS. NGUYỄN THỊ NGÂN HOA Chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Victoria JSC; Hiệu trưởng – Giám đốc điều hành Trường TH và THCS Victoria...

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT – KỸ SƯ TRẦN THÁI SƠN

GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT – KỸ SƯ TRẦN THÁI SƠN Chức vụ Giám đốc kỹ thuật Victoria JSC Điện thoại 0989066054 Học vị –Học hàm Kỹ sư 8/8 Lĩnh vực CM Chuyên gia trong lĩnh vực máy móc & dây chuyền thiết bị...