CHUYÊN GIA CỐ VẤN CHƯƠNG TRÌNH NGÔN NGỮ – PGS. TS ĐẶNG THỊ HẢO TÂM

CHUYÊN GIA CỐ VẤN CHƯƠNG TRÌNH NGÔN NGỮ

PGS. TS ĐẶNG THỊ HẢO TÂM

Chức vụ:  Trưởng Bộ môn Ngôn ngữ –  Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Học hàm, học vị: PGS. TS, Giảng viên cao cấp
Điện thoại 0919962651
Email: dhaotam@gmail.com

KINH NGHIỆM

– 1986 – 1999: Giảng dạy Ngữ văn tại Trường Trung học phổ thông Tô Hiệu – TP Sơn La, Tỉnh Sơn La
– 2000 – nay: Giảng dạy Tiếng Việt tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

NĂNG LỰC:

  • Nghiên cứu và hướng dẫn nghiên cứu khoa học;
  • Chuyên gia nghiên cứu, giảng dạy và phát triển chương trình Ngôn ngữ;

VỊ TRÍ HIỆN TẠI:

  • Giảng viên, Trưởng bộ môn Ngôn ngữ tại Khoa Ngữ Văn – Đại học Sư phạm Hà Nội;
  • Chuyên gia cố vấn chương trình giáo dục Ngôn ngữ tại Victoria JSC.
Chia sẻ