CHUYÊN GIA CỐ VẤN CHƯƠNG TRÌNH STEM – PGS.TS. CHU CẨM THƠ

CHUYÊN GIA CỐ VẤN CHƯƠNG TRÌNH STEM

PGS.TS. CHU CẨM THƠ

Chức vụ Phó Trưởng Ban Nghiên cứu đánh giá giáo dục – Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
Điện thoại 0983380718
Học vị – Học hàm PGS. TS
Lĩnh vực CM Khoa học công nghệ: Lí luận và Phương pháp dạy học môn Toán; Nghiên cứu giáo dục STEM;Xây dựng – phát triển chương trình, tài liệu giáo dục;
Email chucamtho1911@gmail.comcamtho@hnue.edu.vn;

KINH NGHIỆM

· 12/2017 – nay: Nghiên cứu viên; Phó trưởng ban Nghiên cứu đánh giá Giáo dục – Viện Khoa học Giáo dục VN;
· 4/2017 – 12/2017: Nghiên cứu viên; Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu đánh giá kết quả Giáo dục – Viện Khoa học Giáo dục VN;
· 9/2013 – 3/2017: Giảng viên. Phó Trưởng bộ môn Phương pháp dạy học Toán – Khoa Toán Tin – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội;
· 8/2003 – 9/2013: Giảng viên Khoa Toán Tin – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

NĂNG LỰC

  • Giảng dạy và nghiên cứu khoa học;
  • Đầu tư, xây dựng, phát triển và điều hành hệ thống giáo dục;
  • Chuyên gia nghiên cứu, phát triển chương trình và tài liệu Giáo dục.

VỊ TRÍ HIỆN TẠI

  • Phó Trưởng Ban Nghiên cứu đánh giá giáo dục – Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam ;
  • Giám đốc nghiên cứu và phát triển Trung tâm toán tư duy Pomath;
  • Cố vấn chương trình giáo dục STEM tại Victoria JSC.
Chia sẻ