CHUYÊN GIA CỐ VẤN CHƯƠNG TRÌNH STEM – PGS. TS NGUYỄN VĂN BIÊN

CHUYÊN GIA CỐ VẤN CHƯƠNG TRÌNH STEM

PGS. TS NGUYỄN VĂN BIÊN

Chức vụ Phó trưởng Khoa Vật lý, Phụ trách bộ môn Phương pháp – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Điện thoại 0983528399
Học vị – Học hàm PGS. TS; Giảng viên cao cấp
Email biennv@hnue.edu.vn

KINH NGHIỆM

· 2002 – 2004: Giảng viên Bộ môn Phương pháp giảng dạy tại Khoa Vật lý, Trường ĐHSP Hà Nội
· 2004 – 2007: Nghiên cứu sinh, bảo vệ luận án Tiến sĩ tại Trường ĐH Koblenz –Landau, CHLB Đức
· 2008 – nay: Giảng viên Bộ môn Phương pháp giảng dạy tại Khoa Vật lý, Trường ĐHSP Hà Nội
· 8/2011 – 6/2012: Phó trưởng Bộ môn PPGD Tại Khoa Vật lý, Trường ĐHSP Hà Nội
· 6/2012 – nay: Phó Trưởng Khoa Vật lý, Trường ĐHSP Hà Nội
· 2017- nay: Phó Trưởng Khoa, Phụ trách bộ môn Phương pháp Khoa Vật lý, Trường ĐHSP Hà Nội

 NĂNG LỰC:

· Phát triển chương trình và biên soạn sách giáo khoa phổ thông
· Phát triển chương trình theo định hướng phát triển năng lực học sinh
· Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học
· Quản lí lớp học kết nối

VỊ TRÍ HIỆN TẠI:

  • Giảng viên, Phó Trưởng Khoa, phụ trách bộ môn Phương pháp tại Khoa Vật lý – Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Chuyên gia cố vấn chương trình giáo dục STEM tại Victoria JSC.
Chia sẻ