CHUYÊN GIA CỐ VẤN CHƯƠNG TRÌNH STEM – TS. TƯỞNG DUY HẢI

CHUYÊN GIA CỐ VẤN CHƯƠNG TRÌNH STEM

TS. TƯỞNG DUY HẢI

Chức vụ: Giảng viên bộ môn Phương pháp dạy học Vật lý – Khoa Vật lý – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Học vị – Học hàm: Tiến sĩ
Điện thoại: 0912.717.893
Email: tuongduyhai79@yahoo.fr

KINH NGHIỆM

· 2002 – 2004: Giáo viên bộ môn Vật lý, THPT Trần Hưng Đạo, Hà Đông, Hà Nội
· 2004 – 2005: Giáo viên bộ môn Vật lý tại THPT Lưu Hoàng, Ứng Hòa, Hà Nội
· 2005 – 2009: Giảng dạy Vật lí bằng tiếng Việt và tiếng Pháp cho học sinh chuyên THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Đông, HN
· 2009 – 2010: Nghiên cứu sinh tại Trường  Đại  học  Cachan,  (Ecole normale supérieure de Cachan), Pháp
· 2010 – 2014 Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Aix-Marseille, Pháp
· 2014 – nay: Giảng viên bộ môn Phương pháp dạy học Vật lý, Khoa Vật Lý – ĐH Sư Phạm Hà Nội

NĂNG LỰC

  • Tiến sĩ khoa học giáo dục
  • Thạc sĩ chuyên ngành Lí luận và Phương pháp dạy học Vật lý
  • Giảng dạy Vật lý bằng tiếng Việt và Tiếng Pháp
  • Giáo dục phát triển bền vững
  • Nghiên cứu giáo dục khoa học bằng tiếng Pháp
  • Nghiên cứu Giáo dục STEM

VỊ TRÍ HIỆN TẠI

  • Giảng viên bộ môn Phương pháp dạy học Vật lý tại Khoa Vật lý – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Chuyên gia cố vấn chương trình giáo dục STEM tại Victoria JSC.
Chia sẻ