CHUYÊN GIA CỐ VẤN CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH – TS. NGÔ THỊ DIỄM HẰNG

CHUYÊN GIA CỐ VẤN CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH

TS. NGÔ THỊ DIỄM HẰNG

Chức vụ Giảng viên Khoa Việt Nam học – Đại học Sư phạm Hà Nội
Điện thoại 0941510246
Học vị – Học hàm Tiến sĩ
Lĩnh vực CM Khoa học công nghệ: Nghiên cứu Nhân học và Khoa học xã hội; Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam;Xây dựng – phát triển chương trình, tài liệu Tiếng Anh;hợp tác quốc tế.
Email hangntd@nhanhoc.org

KINH NGHIỆM

· 5/2017 – nay: Giảng viên Khoa Việt Nam học – Đại học Sư phạm Hà Nội;
· 9/2004 – 4/2007: Trợ giảng tại khoa Ngữ văn – Đại học Sư phạm Hà Nội;
· 2011 – 2016: Nghiên cứu sinh tại Đại học Adelaide, Nam Úc:+ Nhân học và nghiên cứu khoa học xã hội;+ Nghiên cứu kỹ năng phát triển Tiếng Anh học thuật;
· 2005 – nay: Giảng dạy tiếng Việt và dạy văn hoá Việt Nam cho người nước ngoài;
· 2005 – 2010: Giảng dạy văn hoá Viêt Nam cho sinh viên bậc đại học;Nghiên cứu về giáo dục và văn hoá nhà trường, giáo dục các môn tiếng Việt, Văn học bậc Phổ thông và Đại học;Nghiên cứu về ngôn ngữ thứ hai và thực hành việc giảng dạy tiếng Việt như một ngôn ngữ thứ hai.
· 8/2016 – 8/2017: Giáo viên Tiếng Anh tại Trường liên cấp Tiểu học – Trung học cơ sở Pascal.

NĂNG LỰC

  • Giảng dạy và nghiên cứu khoa học;
  • Chuyên gia phát triển Chương trình và tài liệu giáo dục Ngôn ngữ;
  • Chuyên gia hợp tác, đào tạo quốc tế.

VỊ TRÍ HIỆN TẠI

  • Giảng viên môn Nhân học văn hóa tại Khoa Việt Nam học – Đại học Sư phạm Hà Nội;
  • Chuyên gia cố vấn chương trình giáo dục Ngôn ngữ (Tiếng Anh) tại Victoria JSC.
Chia sẻ