Thông báo Lịch trình sự kiện & thực đơn ngày khai mạc Trại hè – Opening Victoria Thang Long Summer Camp 2019Chia sẻ