Tiêu chí đầu ra & Thời lượng học

Victoria Academy xin gửi tới Quý phụ huynh tiêu chí đầu ra của chương trình Victoria Academy Tiểu học, tiêu chí đầu ra của chương trình Victoria Academy Liên cấp và thời lượng chương trình:

  1. Tiêu chí đầu ra của chương trình Victoria Academy Tiểu học:

2. Tiêu chí đầu ra của chương trình Victoria Academy Liên cấp, và thời lượng chương trình:

Mọi thông tin chi tiết, Quý phụ huynh vui lòng gọi theo số hotline: 0225 626 4999 để được giải đáp.

Trân trọng!