TS. Đỗ Ngọc Miên – Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học & THCS Victoria Thăng Long

TS. ĐỖ NGỌC MIÊN
Lĩnh vực CM : Toán học & Giáo dục học;
Email: mien.dongoc@vicschool.edu.vn

KINH NGHIỆM
12/2018 : Phó Hiệu trưởng Trường TH & THCS Victoria Thăng Long
2018 – nay : Giáo viên Toán TH & THCS tại Toan.vn
2017 – 2018 : Hiệu trưởng Trường Liên cấp Tiểu học – Mầm non Chu Văn An
2016 – 2017 : Phụ trách Toán THCS cho Trung tâm bồi dưỡng kiến thức MT – Thanh Xuân
2016 – 2017 : Trưởng ban cố vấn chiến lược Công ty Beonline
2011 – 2018 : Giảng viên thỉnh giảng tại ĐH Sư phạm Hà Nội 2, ĐH Thủ đô;
2010 – 2018 : Nghiên cứu viên – Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
2003 – 2010 : Giáo viên Tiểu học Trường tiểu học A Yên Phúc – Ý Yên – Nam Định
NĂNG LỰC
· Nghiên cứu, phát triển Toán học & Giáo dục học;
· Điều hành, phát triển chuyên môn;
· Khoa học, công nghệ;
· Nghiên cứu, phân tích – tổng hợp nhằm phát triển tư duy cho học sinh phổ thông;
· Chiến lược và phát triển chiến lược của giáo viên trong dạy học phát triển tư duy cho học sinh phổ thông;
· Nghiên cứu về tư duy sáng tạo trong dạy học.
Chia sẻ