Victoria Thang Long School trân trọng cảm ơn các báo và trang tin trong nước đồng loạt đưa tin về cơ sở 2: Dự án Victoria Anland School – điểm sáng mới tại Khu Đô thị Nam Cường, Dương Nội.

Victoria Thang Long School trân trọng cảm ơn các báo và trang tin trong nước đồng loạt đưa tin về cơ sở 2: Dự án Victoria Anland School – điểm sáng mới tại Khu Đô thị Nam Cường, Dương Nội.

Báo Đất Việt: https://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/giao-duc/victoria-academy-he-sinh-thai-hop-tac-phat-trien-thanh-cong-3393329/

Báo VTC News: https://vtc.vn/du-an-victoria-anland-school-he-sinh-thai-hop-tac–thanh-cong-d516400.html

Báo Việt Nam Net: https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/bds-nam-cuong-xay-truong-thuoc-he-sinh-thai-hoc-tap-dong-bo-o-ha-noi-599864.html?fbclid=IwAR2B8_xmbrAeGZInUwPiRZQX1-DklUTyb6juktXNtOkD_Ifs9szQi8jzsPE

Báo Thương hiệu công luận: https://thuonghieucongluan.com.vn/du-an-victoria-anland-school-mo-hinh-giao-duc-uu-viet-nhung-gia-tri-tinh-hoa-tri-thuc-nhan-van-a84867.html

Báo Thế kỷ mới: https://thekymoi.vn/du-an-victoria-anland-school-mo-hinh-giao-duc-uu-viet-tinh-hoa-tri-thuc-nhan-van/

Báo Đầu tư Việt Nam: https://dautuvietnam.com.vn/doi-song-xa-hoi/mo-hinh-giao-duc-du-an-victoria-anland-school-nen-tang-tri-thuc-vung-vang-a3559.html

Báo Dân Việt: http://m.danviet.vn/giao-duc/du-an-victoria-anland-school-mo-hinh-giao-duc-uu-viet-tinh-hoa-tri-thuc-nhan-van-1041745.html

Báo Tiêu dùng sạch: https://tieudungsach.vn/chi-tiet.php?slug=Du-an-Victoria-Anland-School:-He-sinh-thai-hop-tac—thanh-cong&id=204&page=bai-viet

Victoria Anland School
Victoria Anland School
Victoria Anland School
Victoria Anland School
Chia sẻ