Victoria Thang Long Summer Camp 2019 – Sáng tạo – Khám phá – Trưởng thành

Nằm trong quần thể KĐT Thanh Hà lớn nhất quận Hà Đông. Trường Tiểu Học & THCS Victoria Thăng Long là trường tiên phong áp dụng tổng hòa 3 hệ thống giáo dục:
– Hệ Giáo dục Quốc Gia;
– Hệ Giáo dục Nhà Trường;
– Hệ Giáo dục chuẩn Quốc Tế;

Chia sẻ