nhân lực của
VICGROUP
nhân lực
VICGROUP
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - TỔNG GIÁM ĐỐC
PGS.TS. NGUYỄN THỊ NGâN HOA

Mục tiêu: “Sứ mệnh của một người thầy là đứng sau những học trò của mình và phải tạo được động lực để các em luôn tiến về phía trước”.

Trình độ chuyên môn: PGS. TS; Giảng viên cao cấp; Chuyên gia giáo dục.

Vị trí hiện tại:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị – Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Victoria (“Victoria JSC”);

+ Hiệu trưởng – Giám đốc điều hành Trường Victora Thăng Long: Điều hành, xây dựng Hệ thống giáo dục Victoria Education.

ĐỘI NGŨ NHâN LỰC
VICGROUP
PGS. TS CHU CẨM THƠ
PGS. TS CHU CẨM THƠ

Trình độ chuyên môn: PGS.TS Giảng viên cao cấp

Chuyên gia cố vấn chương trình STEM – Công ty CP ĐT  & PT giáo dục Victoria

Chuyên gia cố vấn chương trình STEM – Trường TH và THCS Victoria Thăng Long

Phó trưởng ban Nghiên cứu đánh giá giáo dục – Viện KH GD Việt Nam

TS TRẦN THỊ MINH
TS TRẦN THỊ MINH

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Ngữ văn đại học Hamburg, CHLB Đức, Giảng viên cao cấp

Chuyên gia cố vấn chương trình ngôn ngữ  – Công ty CP ĐT  & PT giáo dục Victoria

Nghiên cứu viên, biên dịch viên các dự án đa ngữ tại Đại học Hamburg và Đại học Chemnitz

TS TƯỞNG DUY HẢI
TS TƯỞNG DUY HẢI

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Khoa học giáo dục 

Chuyên gia cố vấn chương trình STEM – Công ty CP ĐT  & PT giáo dục Victoria

Chuyên gia cố vấn chương trình STEM – Trường TH và THCS Victoria Thăng Long

Giảng viên bộ môn Phương pháp dạy học Vật lý – Khoa Vật lý – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

PGS.TS NGUYỄN VĂN BIÊN
PGS.TS NGUYỄN VĂN BIÊN

Trình độ chuyên môn: PGS.TS, Giảng viên cao cấp

Chuyên gia cố vấn chương trình STEM – Công ty CP ĐT  & PT giáo dục Victoria

Chuyên gia cố vấn chương trình STEM – Trường TH và THCS Victoria Thăng Long

ThS. NGUYỄN THANH THỦY
ThS. NGUYỄN THANH THỦY

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế – Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Vị trí: Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Victoria JSC

Lĩnh vực:

+ Kinh tế, tài chính – kế toán;

+ Xây dựng, phát triển và điều hành hệ thống giáo dục;

+ Phát triển dự án bất động sản

Ths. ACCA Member. Đào Duy Hoàng
Ths. ACCA Member. Đào Duy Hoàng

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế đại học Kinh tế Quốc Dân; Thành viên hiệp hội Kế toán Anh quốc

Vị trí hiện tại: Chuyên viên Kiểm toán cấp cao

Nhà giáo Nguyễn Thị Vĩnh Hà
Nhà giáo Nguyễn Thị Vĩnh Hà

– Cố vấn học thuật chương trình Ngữ văn – Tiếng Việt và dạy học dự án Công ty CP ĐT & PT Giáo dục Victoria

– Phó Hiệu trưởng Trường TH & THCS Victoria Thăng Long.

Nhà giáo Thạc Thị Mai Hương
Nhà giáo Thạc Thị Mai Hương

Cố vấn Giáo dục cao cấp Trường TH & THCS Victoria Thăng Long.

AIDAN ST. CLAIR-BATES
AIDAN ST. CLAIR-BATES

 Trình độ chuyên môn: Cử nhân danh dự chuyên ngành Ngôn ngữ Anh và Kịch nghệ

Học vị: Cử nhân Quản trị nhân sự – Đại học Portland State, Hoa Kỳ

Tổng Giám hiệu – Giám đốc học thuật chương trình Tiếng Anh Công ty CP Đt & PT Giáo dục Victoria.

Giám đốc học thuật chương trình Tiếng Anh – Trường TH & THCS Victoria Thăng Long

ThS. HOÀNG MINH NGỌC
ThS. HOÀNG MINH NGỌC

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý – Đại Học Bangor, Anh Quốc

Phó giám đốc học thuật chương trình Tiếng Anh – Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Victoria;

Phó giám đốc học thuật chương trình CCS – Trường TH & THCS Victoria Thăng Long.

Ms Nguyễn Thị Huyền Trang
Ms Nguyễn Thị Huyền Trang

Quản lý học thuật chương trình Tiếng Anh – Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Victoria.

Phó giám đốc học thuật chương trình CCS – Trường TH & THCS Victoria Thăng Long.

Cử nhân chuyên ngành Ngôn ngữ Anh đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội

 

ThS. VŨ THỊ HẠNH
ThS. VŨ THỊ HẠNH

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ ngôn ngữ TESOL: Đại học Victoria Sydney, Úc

ThS. VŨ THỊ HẠNH

Quản lý học thuật chương trình Tiếng Anh – Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Victoria;

Giám đốc học thuật chương trình Tiếng Anh CCS – Trường TH & THCS Victoria Thăng Long.

ThS. LƯU THANH HÀ
ThS. LƯU THANH HÀ

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lý luận & Phương pháp dạy học bộ môn Toán

Trợ lý Hiệu trưởng trường TH & THCS Victoria Thăng Long.

Trưởng bộ môn Toán, tổ trưởng chuyên môn khối 4, 5 & THCS trường TH & THCS Victoria Thăng Long.