Tầm nhìn & Sứ mệnh

1. Mục tiêu: Victoria Education Group trở thành một Hệ thống giáo dục hiện đại – tiên phong và phát triển bền vững, gìn giữ những giá trị tinh hoa của văn hóa dân tộc và đạt chuẩn quốc gia, quốc tế trong những lĩnh vực giáo dục cơ bản: Ngôn ngữ, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và Nhân văn.

2. Sứ mệnh: Xây dựng và vận dụng các nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục hiện đại để các thế hệ học sinh của Victoria Education Group đạt nền tảng tri thức vững vàng, năng lực thực tiễn, cạnh tranh lành mạnh, sòng phẳng và thành công trong các môi trường làm việc, sáng tạo đỉnh cao trong nước và quốc tế.

3. Tầm nhìn: Xây dựng Hệ thống trường học phổ thông và các Học viện Giáo dục tiên phong của quốc gia và đạt chuẩn quốc tế.

4. Giá trị cốt lõĩ: Tri thức – Sáng tạo – Trách nhiệm – Thành công